Gebruiksvoorwaarden & Privacy

Eigendom van de inhoud: Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot vragen, antwoorden en blogs, zijn eigendom van de eigenaars van de site.

Gebruik van de inhoud: Gebruikers mogen de inhoud op deze site alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik gebruiken. Reproductie, distributie of wijziging van de inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de site-eigenaren is ten strengste verboden.

Nauwkeurigheid van de inhoud: Hoewel de site-eigenaren en alle betrokkenen zich inspannen om accurate en betrouwbare inhoud te bieden, wordt de informatie op deze site alleen ter algemene informatieve doeleinden verstrekt en mag deze niet worden vertrouwd als vervanging voor professioneel advies. De site-eigenaren en de bijdragers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud of voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen op de inhoud.

Bijdragen van gebruikers: Gebruikers zijn welkom om inhoud aan de site bij te dragen, inclusief maar niet beperkt tot vragen, antwoorden en blogs. Door inhoud in te dienen, verlenen gebruikers de site-eigenaren een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om dergelijke inhoud geheel of gedeeltelijk wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven en/of deze in andere werken op te nemen in welke vorm, media of technologie nu bekend of later ontwikkeld.

Gedragscode: Gebruikers worden verwacht zich respectvol en professioneel te gedragen op deze site. Elke inhoud die door de site-eigenaren of andere gebruikers als beledigend of ongepast wordt beschouwd, kan naar hun discretie worden verwijderd en gebruikers die de gedragscode schenden, kunnen van de site worden verbannen.

Vrijwaring van aansprakelijkheid: De site-eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke en gevolgschade.

Vrijwaring: Gebruikers stemmen ermee in om de site-eigenaren schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit hun gebruik van de site of de inhoud daarvan.

Wijziging van de voorwaarden: De site-eigenaren behouden zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de site te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemmen gebruikers in met de herziene voorwaarden.

Toepasselijk recht: Deze voorwaarden en condities zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Litouws recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en condities of het gebruik van deze site zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Kaunas.

Cookiebeleid:

Cookies: We maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op onze site te verbeteren en om ons te helpen begrijpen hoe onze site wordt gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze site bezoekt.

Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze site te analyseren en rapporten op te stellen over de activiteit op onze site. Google Analytics plaatst cookies op uw apparaat om ons te helpen deze analyses uit te voeren. Google Analytics verzamelt gegevens over uw apparaat en uw interacties met onze site, zoals de pagina's die u bezoekt, hoe lang u op de site blijft en uw locatie.

Doel van cookies: De cookies die we gebruiken, dienen verschillende doelen. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze site, terwijl andere ons helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw voorkeuren te onthouden en om de snelheid en prestaties van onze site te verbeteren.

Opt-out van cookies: U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze site. Als u niet wilt dat Google Analytics cookies op uw apparaat plaatst, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Toestemming: Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze site zijn gepubliceerd.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van cookies op onze site, neem dan gerust contact met ons op.

Intex Plezier